Name Of The StudentPercentage
Deepak Patil95.45
Swapnil Mondarkar93.27
Vijay Kawle93.07
Shradha Patil92.73
Ashwini Narute91.27
Mahima Dukare91.20
Akshay Kharat90.36
Rohini Dangle90.25
Aarti Modhve90.05
Varsh Gore89.44
Anjali Deshmukh88.50
Jaya Kawle88.15
Pooja Gaikwad88.00
Pratik Radhukar86.61
Swarali Mokal86.60
Sunny Sudhakar86.46
Pramod Landge85.86
Kiran Jadhav84.04
Samuel Bhingare83.62
Madhavi Mail83.07
Nikita Dhawale81.80
Amol Kasbe81.60
Akshay Devkar80.98
Sonali Jadhav80.36
Priya Gaikwad80.36
Megha Yadav80.39
Abhijeet Ghogare80.01
Priyanka Kajrolkar79.89

Many more to come…

Close Menu